ELEKTRONİK TEBLİGAT (E-TEBLİGAT) DÖNEMİ BAŞLIYOR

Kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari, zirai ve mesleki yönden kazanç elde eden gerçek usul mükellefleri, kanuni yükümlülük gereğince, 01 Ocak 2016 tarihine kadar, Elektronik Tebligat sistemine geçmek zorundadır.

Bu kapsamda;

  • Ticari, zirai ve mesleki yönden kazanç elde eden gerçek usul mükellefleri, internet vergi dairesinden ya da bağlı bulundukları vergi dairesine şahsen başvurarak,
  • Kurumlar Vergisi Mükellefleri ise, bağlı bulundukları vergi

dairesine başvuruda bulunarak,

 

sisteme dâhil edilecektir. Sisteme dâhil olmayan mükellefler, 01 Ocak 2016 tarihinden itibaren, özel usulsüzlük cezası ile karşılaşacaklardır.

 

Üyemiz işletmelerin, ceza müeyyidesi ile karşılaşmayı önlemek için, 456 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde bulunan açıklamaları dikkate almaları önem teşkil etmektedir.

 

Basit Usul mükellefleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefleri, Gayrimenkul Sermaye İradı mükellefleri, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler ile diğer vergisel yükümlülükleri bulunan mükellefler ise, sisteme gönüllü olarak başvurabileceklerdir.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan e-tebligat sisteminin faydalarını ve konunun önemini, üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine paylaşırız.

 

E-Tebligat Sisteminin Faydaları Nelerdir?

  • Bilgi güvenliğini ve kişisel verilerin korunmasını sağlar.
  • Hizmet kalitesini arttırır.
  • Belgenin içeriğinin başkaları tarafından değiştirilemeyeceğini garanti eder, güvenilirdir.
  • Fiziki ortamda haftalarca süren tebligat işlemi, elektronik tebligat sistemi ile saniyeler içinde gerçekleştirilir.
  • Elektronik tebligat sisteminde, tebligatın ne zaman yapıldığını, gönderen kurumun ve alıcının kim olduğunu, gönderilen tebligatın ve eklerinin ne olduğunu, görüntülenebildiği için herhangi bir ihtilafa yer bırakmaz.
  • Fiziki ortamda yapılan tebligatlar ücretli iken E-Tebligat ile yapılan tebligatlarda herhangi bir masraf bulunmadığından bütçeye katkı sağlar.
  • E-Tebligat sistemiyle yapılan tebligatlar, kâğıt, zaman ve enerji tasarrufu sağladığı için doğanın, yeşilin ve insanlığın en büyük dostudur.

 

 

 

 

Haber: KUTSO Basın