KUTSO EKİM AYI MESLEK KOMİTELERİ TOPLANTISI YAPILDI

Her ayın son Salı sabahı kahvaltıda buluşan Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) 14 meslek komitesinin üyeleri, Ekim ayı toplantısını gerçekleştirdi.

 

KUTSO Sosyal Tesisi Âlâ Restoran’daki kahvaltılı toplantıya, KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Güral, Yönetim Kurulu Üyeleri, 14 meslek komitesinin başkan ve üyeleri katıldı. Kahvaltının ardından, her bir meslek komitesi, KUTSO hizmet binasında kendilerine özel olarak tahsis edilmiş olan çalışma odalarında, aylık olağan toplantılarını yaptı.

 

Ülkemize dair değerlendirmelerde bulunan KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Güral, haziruna hitabında şunları söyledi:

 

“Kütahya iş dünyasının değerli temsilcileri. Uzun zamandan beri başkanlık sistemi konuşuluyor. Önümüzdeki aylarda konuşmalar daha yoğunluk kazanacak ve Meclis’ten çıkması beklenen ana yasa değişikliği için bir kaç ay sonra sandık başına giderek kararımızı vereceğiz.

 

Her düşünceyi temsil eden siyasilerimiz ve yelpazenin her köşesindeki medya, bu konuyu enine boyuna tartışıyor. Vatandaşlar olarak da bizler, bu söylemlerden sonuç çıkarmaya çalışıyoruz. 

 

Güncel dinlediklerimi bir tarafa bırakıp, iş hayatına atıldığım 1961 yılından bu yana yaşadıklarımı değerlendirerek çıkardığım sonucu sizlerle paylaşmak istiyorum.

 

1961 yılından bu yana 41 hükümet kuruldu, 

Bunlardan 25  tanesinin 4 ile 12 ay arasında ömrü oldu.

Uzlaşma sağlanamadığı için ömürleri kısa olan hükümetler, buhranların kaynağı oldu, 55 yılda 41 hükümet kurulduğu dikkate alınırsa, hükümetlerin ortalama ömrünün 16 ay olduğunu görürüz. Ayrıca, transferlere dayalı  hükümetler kurulduğunda, zararını ülkemizin çektiği  unutulmadı.

 

Cumhurbaşkanlarımıza gelince, 

İlk Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk,

Vefatından sonraki ikinci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü,

Çok partili dönemin ilk Cumhurbaşkanı Celal Bayar.

 

1961 den bu yana;

Dördüncü Cumhurbaşkanımız Cemal Gürsel, Askeri ihtilal sonucu Cumhurbaşkanı oldu.

Beşinci Cumhurbaşkanımız Cevdet Sunay, asker.

Altıncı Cumhurbaşkanımız Fahri Korutürk, asker. Korutürk’ün  görev süresi dolduğunda, kilitlenen parlamento yeni Cumhurbaşkanı seçemediği için beş ay boyunca  İhsan Sabri Çağlayangil vekil olarak Cumhurbaşkanlığı görevini deruhte etti. Emaneten temsil ettiği için hayati yasalar çıkartılamadı. Aynı zamanda bu durum 12 Eylül’ün gerekçeleri arasında yer aldı. 

Yedinci Cumhurbaşkanımız Kenan Evren, asker. İhtilal anayasasının getirdiği Cumhurbaşkanı, ihtilal dönemi 1982 anayasası ile Cumhurbaşkanına geniş yetkiler tanındı.

Sekizinci Cumhurbaşkanımız Turgut Özal. Siyasi arenalarda yaşanan politik çirkinliklere rağmen, 37 yıl aradan sonra ikinci sivil Cumhurbaşkanı olarak göreve başlamış oldu. 

Dokuzuncu Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel. Aynı çirkin siyasetin yaşanmasından sonra göreve gelen üçüncü sivil Cumhurbaşkanımız.

Onuncu Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer, Anayasa Mahkemesi Başkanı. Siyasi partiler siyasi/sivil isim üzerinde anlaşamadıkları için Cumhurbaşkanı seçildi. 

Onbirinci Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül. Parlamento anlaştı, dördüncü sivil Cumhurbaşkanı olarak göreve seçildi.

Onikinci Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, çok adaylı seçim ortamında %51 halkoyu ile seçilen ilk Cumhurbaşkanımız.

 

Şimdi bu tabloya bakıyorum, hem hükümetlerin kurulması, hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde geçmişteki kötü tecrübeler tekrar tekrar yaşanıp, Türkiye’nin önü  kesilmeye devam etmeli mi, yoksa bu sıkıntıları ortadan kaldıracak köklü çözüm bulunarak Türkiye’nin gelişmesi şahlanmalı mı? 

 

İşte bu noktada başkanlık ihtiyacı gündeme geliyor. 

İşte bunun için başkanlık sistemine ihtiyacımız var. 

Başkanlık sistemi olduğunda şimdiye kadar yaşanan siyasal sorunların oluşması engellenmiş olacak.

 

Dikkat ederseniz günümüzde sistem tartışılmıyor, kişi tartışılıyor. 

Geçmiş dönemlerde de sivil siyasi kişiler tartışıldığı için seçtiklerimiz değil, memurlar Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdular.

 

Seçtiklerimizden, Özal ve Demirel de çok tartışılmıştı. Ama seçildiler. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra, onlar da başkanlık sistemini gündeme getirdiler ama aynı ret cephesi tartışılmasına bile fırsat vermediler.  

 

Liyakatların değil, isimlerinin tartışılması hala mazur  görülemeyecek davranışlar olarak zihinlerimizde yer etti. Kişiyi tartışmanın yararı olmadığını, zararının büyük olduğunu düşünüyorum. İnsan ömrü ile devlet ömrü kıyaslanamayacak kadar farklıdır. Yüz yıllar sürecek devlet ömrü içinde  insan ömrü nedir ki? Devlet ömrü içinde yüzlerce de başkan seçilecek ve görev yapacak. Bir anlamda ilk başkanlık seçimi bir başlangıç olacak. Geçmişte yaşadığımız sıkıntılar tekrar etmeyecek, gelecekte görev yapacak başkanların seçilmesinin de yolu açılmış olacaktır. 

 

Güçlü Türkiye, güçlü siyasi irade ile gerçekleşir.

Günümüzde güçlü siyasi irade olmasaydı, 15 Temmuz vatana ihanet teşebbüsü başarıya ulaşırdı ve hepimiz darbe terörü altında ezilir yok olup giderdik. 

 

Türkiye’nin en sorunlu zamanlarında sandıklar açıldığında çözüm ortaya çıktı. Gene iş vatandaşa düşüyor, iradesi ile yeni anayasayı onaylarsa, zaten içinde yer alacak başkanlık sistemi ile birlikte güçlü siyasi iradenin oluşacağını ve ülkemizin güçlü ülkeler arasında yer alacağını düşünüyorum. Şahsen, anlatmaya çalıştığım sıkıntıları, ne kendimin, ne de aile fertlerimin tekrar yaşamalarını asla arzu etmem. Önümüze konulacak sandıklardan, ülke ve vatandaşlarımız için yeni yeni siyasi, sosyal ve ekonomik sorunların yaşanmayacağı güçlü Türkiye fırsatının çıkmasının toplumsal fayda olduğunu düşünüyorum.

 

Bu vesile ile Kütahya iş dünyasına aileleri ile birlikte sağlıklı günler, iş hayatında verimli kazançlar dilerim.

 

 

 

 

 

 

 

Haber: KUTSO Basın