Ayin-i Şerif Hakkında Genelge 2017-2

Sayın Üyemiz,

Kütahya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden, odamıza gönderilen yazıda;

Kültürel mirasımızın en mühim unsurlarından biri Mevlevi mukabelesi yada Âyin-i Şerif olarak da isimlendirilen Sema merâsimi olan bu âyin Bakanlığımızın girişimleri sonucunda 2008 yılında UNESCO tarafından >insanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi” ne alınmıştır.

Geleneğimizin ve musiki kültürümüzün, en yüksek örneklerinden biri olan Sema’nın, dini merasimine uygun mekanlarda usulüne uygun icra edilmesi hem âyin-i şeriften kastedilen mananın hayat bulmasında hem de kültürümüzün hakkıyla ve doğru bir şekilde aktarılmasında önem arz etmektedir.

Kültürel mirasımızın korunması, Özüne ve ruhunu uygun olarak aktarılması, yaşatılması ve tanıtılması için Sema ayini ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çıkarılan 2017/02 sayılı Ayin-i Şerif hakkında Genelge ekte yer aldığı bildirilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

EK

Ayin-i Şerif Hakkında Genelge 2017-2.pdf