3380 Sayılı Kanunun Geçici 1. ve 2. Maddeleri

Sayın Üyemiz,

Kütahya Valiliği Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nden, Odamıza gönderilen yazıda;

İlgi:

a) 20 Haziran 2017 Tarihli ve 30102 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 29. Mesleki Eğitim Kurulu Karar Tutanağı ve Eki.
b) Eylül 2002 Tarihli ve 2540 Sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan ve Ağustos 2011 tarih ve 2647 sayılı Tebliğiler Dergisinde değişiklik yapılan 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunun Geçici 1. ve 2. Maddelerinin uygulanmasına ilişkin yönerge
c) M.E.B. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel müdürlüğünün 07/07/2017 Tarih ve 10425332 sayılı “29. Mesleki Eğitim Kurulu Kararları ve Yapılacak Çalışmalar” konulu yazısı

3308 Sayılı Mesleki Eğitimi Kanununun 4. Maddesine göre; mesleki ve teknik eğitim programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün, yaygın ve çıraklık eğitimi, mesleki ve teknik eğitim kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitimin; planlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi konularında karar almak ve Bakanlığa görüş bildirmek üzere kurulmuş olan, Mesleki Eğitim Kurulunun 29. Toplantısında alınan kararlar, ilgi (a) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği.
ilgi (a) kararın 29/4 maddesine göre; mesleki eğitim merkezleri programları (çıraklık) kapsamına yeni alınan; Değirmen Makineleri İmalatı ile Metal Yüzey Boyama meslek dallarında çalışanlar için 3308 sayılı Kanunun geçici 1. Maddesine göre Kurulu Kararlarının Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren ilgi (b) yönerge kapsamında 3 (üç) ay süre ile müracaat (20 Eylül 2017 tarihi mesai bitimine kadar) ay süreyle bir ek müracaat süresi verilmesi.” İfadesi yer almakta olduğu. Çıraklık eğitimi uygulamaları kapsamına yeni alına iki meslek dalında, kapsama alınma tarihinden önce çalışmış olduklarını SGK’dan alacakları belgelerle 20 Eylül 2017 tarihi mesai bitimine kadar Merkezimize başvuranlardan,
Mesleğin ilimizde kapsama alınma tarihinde;
a) 18 yaşını doldurmuş olanlar doğrudan,
b) 16 Yaşını doldurmuş olanlar eğitime tabi tutulduktan sonra,
Kalfalık imtihanına alınırlar. İmtihanlarda başarılı olanlara kalfalık belgesi verildiği.
c ) Kalfalık belgesini almış olup 22 yaşını doldurmuş olanlara ustalık imtihanlarını başarmaları şartı ile ustalık belgesi verildiği.
Herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için 20 Eylül 2017 Tarihine kadar en yakın Mesleki Eğitim merkezine başvurmaları gerektiği bildirilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

Ek 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun Geçici 1. Maddesine Göre Başvuru Formu-Ek-2 (1 Sayfa)