Güney Afrika Karma Ekonomik Komisyon 3. Dönem Toplantısı

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) odamıza gönderilen yazıda;

Eş başkanlığı Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet Yılmaz tarafından yapılan Türkiye­ Güney Afrika Cumhuriyeti (GAC) Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 3. Dönem Toplantısı’nın 3-5 Ekim 20l7 tarihlerinde Pretorya’da gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

Anılan toplantıda gündeme getirilmesi amacıyla, bahse konu ülke ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkânları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ile söz konusu toplantı sonunda imzalanacak Tutanakta yer alması talep edilen metin önerilerinizin en geç 14 Eylül 2017 Perşembe gününe kadar TOBB’a gönderilmek üzere Odamıza (E-posta: kutso@kutso.org.tr, Faks: 274-228 04 40) iletilmesi hususunu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği