Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı Hakkında

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza gönderilen yazıda;

Atık yağlardan baz yağ üretimine ilişkin olarak katma değeri yüksek ürünlerin elde edilmesi, az atıklı, yüksek verimli tesislerin kurulması, toplama oranlarının arttırılması, güncel mevzuata uyum sağlanması ve uygulamada yaşanan sorunların giderilerek ülkemizde atık yağların yönetiminin daha etkin hale getirilmesi amacı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı” Bakanlığın ekte yer almaktadır.

Söz konusu taslakla ilgili görüş ve önerilerinizin en geç 6 Eylül 2017 tarihine kadar Odamıza (E-posta: kutso@kutso.org.tr, Faks: 274 228 04 40) gönderilmesi hususunu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

Yonetmelik Taslagi