KOSGEB-COSME Kapsamındaki Proje Etkinlikleri

Sayın Üyemiz,
KOSGEB’den, odamıza gönderilen yazıda;
Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği – COSME Programı’nın (2014-2020) (EU Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises) AB tarafından 2,3 milyar Euro bütçe ile KOBİ’lerin yeni pazarlara ve finansmana erişiminin iyileştirilmesi, çerçeve koşulların iyileştirilmesi ve girişimciliğim teşvik edilmesi hedefleriyle oluşturulduğu iletilmiştir.

Yazıda devamla, Türkiye’nin programa katılımının ülkemiz ve Birlik arasında imzalanıp 18 Aralık 2014 tarihli ve 29209 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Anlaşma ile gerçekleştiği, sonrasında ise KOSGEB’in ulusal koordinatör kuruluş olarak yetkilendirildiği belirtilmiştir. Bu kapsamda, KOSGEB Başkanlığının, ulusal katkı payı ödenmesi, programdan en üst düzeyde yararlanılması için kapasite oluşturması, faaliyetlerin izlenmesi ve değerlendirmesine yönelik çalışmalar yürüttüğü bildirilmiştir.

Program kapsamındaki ulusal yükümlülüklerimizin desteklenmesi amacıyla, Avrupa Birliği Bakanlığı koordinatörlüğündeki IPA-Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı fonlarından yararlanılmakta ve bu kapsamda ”COSME Programına Katılımı ve Programdan Elde Edilen Kazanımları En Üst Seviveye Çıkarabilmek için Koordinasyon Kapasitesinin Artırılması” projesinin yürütüldüğü ifade edilmiştir.

Çeşitli tanıtım ve eğitim etkinliklerini içeren projenin, 5 Ekim 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen Açılış Konferansı sonrasında, aşağıdaki takvimde belirtildiği şekilde tematik eğitimlerle süreceği, eğitimlere katılmak isteyenlerin www.cosme.kosgeb.gov.tr adresinden kayıt yapılarak katılım sağlayabileceği bildirilmiştir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

Etkinlik Takvimi:

Trabzon Tematik Eğitimi, 17 Ekim 2017 Zorlu Grand
İstanbul Tematik Eğitimi, 19 Ekim 2017 Crown Plaza Harbiye
Ankara Tematik Eğitimi, 28 Kasım 2017 Holiday Inn-Çukurambar
Gaziantep Tematik Eğitimi, 30 Kasım 2017, Dedeman