BASIN AÇIKLAMASI  

Yerli Otomobil Projesinde Bütün Dinamiklerimizle Destek Olmayı Milli Bir Görev Kabul Ediyoruz

Tamamı yerli otomobil üretiminin yapılabilmesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllardan beri süre gelen taleplerinin meyvesini vermiş olmasını, beş firmanın oluşturdukları  konsorsiyum olarak bir araya gelmelerini ve göreve talip olmalarını şükranla karşılıyoruz.

Bu projenin sağlıklı bir şekilde hayata geçirilmesi için, ulus olarak süreçlerin her aşamasında, bütün dinamiklerimizle destek olmayı milli bir görev kabul ediyoruz.

Görev kabul ettiğimiz desteklerimizin bir örneği olarak, yatırım için gerekli arazi ve alt yapının Kütahya olarak karşılanacağını, yatırımın Kütahya’da olmasının avantajlarını içeren bir çalışmamızın konsorsiyum yönetimine takdim edilmesini, kendisini bu konuda görevli sayan bütün dinamiklerimizle destek olacağımızın bilinmesini arzu ediyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza, hükümet üyelerine, emeği geçen bürokratlarımıza, TOBB Başkanımıza ve konsorsiyum ortaklarına, şükranlarımızı sunar, yatırımın ülkemize  hayırlı olmasını temenni ederiz.

 

Nafi GÜRAL

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO)

Yönetim Kurulu Başkanı