2018-2019 Hedef ve Öncelikli Ülkeler Listesi Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

İlgi kayıtlı yazıda, Ekonomi Bakanlığı bünyesinde ihdas edilen ve TOBB de üyesi olduğu “Pazara Giriş Komitesi” bünyesinde İkili ekonomik ve ticari ilişkilerin yoğunlaştırılacağı hedef ve öncelikli ülkeler periyodik olarak belirlenmekte ve ihracat politikası araçları başta olmak üzere pazara giriş enstrümanları ile anılan pazarlara odaklanılmakta olup, bu kapsamda belli destek mekanizmalarında söz konusu pazarlara yönelik artırımlı desteklerden faydalanılması mümkün bulunmakta olduğu bildirilmiştir.

Bu çerçevede, Ekonomi Bakanlığınca 2018-2019 dönemi hedef ve öncelikli ülkeler listesinin belirlenmesi çalışmalarına başlanılmış olup, yürütülen çalışmalar kapsamında değerlendirilmek üzere anılan dönem için hedef ve öncelikli ülke olabileceği önerilen ülkelerin mümkünse gerekçeleri ile birlikte iletilmesi talep edilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu bilgilerin en geç 28 Aralık 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar TOBB (ece.algul@tobb.org.tr ) iletilmesini gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği