7039 Sayılı Kanun Gereği

Sayın Üyemiz,

Kütahya Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden, odamıza gönderilen yazıda

Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına dair 7039 Sayılı Kanun, 03/11/2017 tarihli ve 30229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği.

5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 44. Maddesinin 5. fıkrası “Kişiler; kendileri ve alt ya da üst soylarına ait nüfus kayıt örneklerini, kendileri ve ergin olmayan çocuklarının ise yerleşim yeri belgelerini, güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak e-Devlet kapısı üzerinden sorgulayabilir, sonucu fiziki veya elektronik ortamda merciine verebilirler. E-Devlet kapısı üzerinden alınan belgeler, nüfus müdürlüklerinden alınmış diğer belgelerle aynı hukuki değere sahiptir.” 45. maddenin 7. fıkrası “Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri belgesi ve kimlik kartı örneğine erişebilen kurum ve tüzel kişiler bu belgeleri ilgilisinden ve nüfus müdürlüğünden talep etmeksizin Kimlik Paylaşımı Sisteminden temin ederler.” hükmündedir.

Vatandaşların Nüfus Müdürlüklerine gitmeden, e-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifreleri ile nüfus kayıt örnekleri ve yerleşim yeri ve diğer adres belgelerini alabildikleri gibi ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları da kimlik paylaşım sistemi üzerinden bu belgelere ulaşabileceği bildirilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği