Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen üniversite sanayi işbirliği toplantısına, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Meclis Başkanı İsmet Özotraç, KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Güral, KUTSO Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Meslek Komitesi Başkanları katıldı.

Açılış konuşmasını yapan DPÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr.İ.Göktay Ediz, toplantının amacından söz ederek, üniversitede gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgi sundu. Teknoloji transfer ofisi kurulması, kamu-sanayi işbirliği kapsamında yürütülen ve planlanan faaliyetlerden söz etti. Ayrıca, işletmelerin ihtiyaç duyduğu alanlarda, nitelikli öğrenci yetiştirilmesi için bu işbirliğinin önemli olduğunu ifade etti.

DPÜSEM Müdürü Yrd.Doç.Dr. Ayhan Gün ise, kamu, üniversite, sanayi işbirliği çalışmalarına ilişkin bilgi sundu. DPÜ’nün, girişimci ve yenilikçi üniversiteler endeksinde 2016 yılında 46.sırada iken, geçen yıl 39.sırada yer aldığını, Kütahya’da 8 adet ar-ge merkezi, 3 adet tasarım merkezi bulunduğunu, bölgedeki diğer illerin verilerine göre, Kütahya’nın iyi bir konumda olduğunu belirtti. Kurulan teknoloji transfer ofisinin, sanayiciler ile akademisyenler arasında önemli bir köprü vazifesi göreceğini ifade etti.

Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Remzi Gören hitabında, üniversite sanayi işbirliği çalışmalarını değerlendirerek, yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi paylaştı. Yakında açılışı yapılması planlanan Teknokent fiziki binasının hazır olduğunu, şu anda yer alan 17 firma sayısının, 50-60 civarına yükseltilmesinin hedeflendiğini belirtti.

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Güral yaptığı konuşmada, üniversitenin önemini vurgulayarak, üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülen çalışmaların iyileştirilmesi ve geliştirilmesi yönünde tavsiyelerini açıklayarak şöyle konuştu: “Bulunduğu şehre değer katan üniversite, üniversitesine değer katan bir şehir için, öncelikle sanayi işbirliği alanında yol haritası oluşturulması gerekir. Çok önemli bir husus olan bu yol haritasında, şehirdeki tüm paydaşlardan beklentilerin, görevlerin ve sorumluların tespit edildiği bir çerçeve çizilmeli. Herkes bu çerçevede sorumluluklarını yerine getirmeli. KUTSO olarak, üzerimize düşen görevleri yapmaya, çalışmalara katkı sağlamaya hazırız. Biz kendi sanayi işletmelerimizde, ar-ge merkezleri sayesinde fark yaratan üretimleri gerçekleştirebildik. Günümüz rekabet koşullarında, her şirket bir yarışın içinde. Bu nedenle, fiyatını ve alıcısını kendimiz belirleyebileceğimiz, fark yaratan ürünler geliştirmek ve yenilikler yapmak zorundayız. Ar-ge merkezleri, bu açıdan, özel sektör için büyük önem taşıyor. Şehrin ekonomik ve sosyal gelişmesi ve ilerlemesi açısından, halk, sivil toplum kuruluşları, üniversite, yerel yönetimler ve siyaset olmak üzere beş faktörün işbirliğinin son derece önemli olduğunu, bir defa daha vurgulamak istiyorum. Bu işbirliğinin etkin sağlanması, yol haritasının ve beklentilerin karşılıklı olarak paylaşılması halinde, düşüncelerin hayata geçeceğine inanıyorum. Üniversitemizin Kütahya’ya kazandırdığı bir değer de, sayısı bine yakın akademisyenin, eğitimli insanın şehrimizde olmasını sağlamasıdır. Onlarla beraber yaşarken, çeşitli sohbetler ediyor, aynı mekânlarda bulunuyoruz, dolayısıyla kültür alışverişi yapıyoruz. Eğitim düzeyi yüksek olmayan bir toplumun gelişmesinde de başarılı olunamaz. Üniversite, sanayi işbirliğinin en önemli faydalarından birisi de, yetişmiş insan kaynağını burada tutmak noktasında olacak. Eğitimli insanların sayısının çoğalması ve Kütahya’da kalması, bu anlamda da önem taşıyor. Üniversitemizin yapacağı çalışmalar için, odamızda bir çalışma grubu oluşturarak katkı sağlamaya hazırız. Bu çalışma grubumuz, sizden gelecek bilgileri toplumla ve iş dünyamızla paylaşabilir, onlardan gelecek beklentileri de size iletebilir. Bu işbirliği, hem üniversitemiz, hem şehrimiz, hem de şehrin önemli bir parçası olan iş dünyası açısından faydalı olacaktır. Üniversitemize olan sevgimizi ve bağlılığımızı, onlarla ilişkilerimizi çok önemsediğimizi bir defa daha belirtiyor, ediyor, iş dünyası için fevkalade önem arz eden, şehrimizdeki üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarının, çok yararlı ve başarılı olacağını düşündüğümüzü ifade etmek istiyorum.”

Haber: KUTSO Basın