EKONOMİ BAKANLIĞI HEYETİ KÜTAHYA’DAKİ İŞLETMELERLE BULUŞUYOR

T.C. Ekonomi Bakanlığı ve Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) ile Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) işbirliğinde, 24 Şubat 2018 Cumartesi günü, saat 14.00’te, KUTSO toplantı salonunda, bilgilendirme ve istişare toplantısı düzenlenecektir.

Uluslararası rekabetin en üst düzeyde yaşandığı günümüzde ihracatçıların, uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak uygulanmakta olan ve yenilenen destek araçları ile teşvik uygulamalarına ilişkin firmaların, bulundukları bölgelerde bilgilendirilmesi, Ekonomi Bakanlığı nezdinde yürümekte olan işlemlerin hızlandırılması ve Bakanlık bürokratları ile karşılıklı görüş alış verişinde bulunulabilmesini sağlamak üzere, KUTSO ev sahipliğinde, Ekonomi Bakanlığı yetkililerinden oluşan heyetin katılımı ile 24 Şubat Cumartesi günü saat 14.00’te, KUTSO toplantı salonunda, bilgilendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirilecektir.

Bahse konu toplantıda, İhracat, İthalat, Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüklerinden yetkililer katılımında, işletme temsilcilerine bilgiler aktarılacaktır. Ayrıca, katılımcılarla karşılıklı görüş alış verişi yapılarak, soruları cevaplandırılacaktır.

Genel katılıma açık toplantıya, tüm işletmelerin yetkili ve temsilcilerinin katılımını bekler, kamuoyunun bilgisine paylaşırız.

 

Haber: KUTSO Basın