Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) ile KOSGEB Kütahya İl Müdürlüğü işbirliğindeki, “KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım ve Stratejik Ürün Destek Programı” bilgilendirme semineri, KUTSO toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Seminirdi, öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesi amacıyla yürütülen ve 5 milyon üst limitli, KOBİ Tekno Yatırım Destek Programı hakkında bilgi verildi. Destek programına başvuru koşulları, desteklerin kapsamı ve içerikleri, destek programı süreçleri,  stratejik ürün destek programı ve yararlanma şartları ile destek kalemleri konularında ayrıntılı bilgi paylaşıldı. Stratejik Ürün Destek Programı amaçlarının, ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi, üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımının sağlanması, KOBİ’lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin tabana yayılması, KOBİ ile büyük işletmelerin birlikte hareket edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi, cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesi olduğu açıklandı. Ayrıca, gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin, finansmana erişim imkânlarının artırılabilmesine yönelik olarak Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler Pazarında işlem görmelerinin desteklenmesine ilişkin “Gelişen İşletmeler Pazarı Destek Programı” hakkında bilgi verildi.

 

Bilgilendirme sunumlarının ardından, katılımcıların soruları cevaplandırıldı.

 

Haber: KUTSO Basın