Uluslararası rekabetin en üst düzeyde yaşandığı günümüzde, işletmelerin rekabet gücünü artırmak adına yeni uygulamaların yaygınlaştırılması, 2023 yılı için belirlenen ekonomik hedeflerin yakalanması ve ihracatçı işletmelerin uluslararası pazarlardaki rekabet edebilirlik seviyelerinin gelişmesini hedefleyen Ekonomi Bakanlığı, çeşitli illerde bilgilendirme semineri ve istişare toplantısı ile işletme ziyaretleri gerçekleştirilmektedir.

Bu çerçevede, Ekonomi Bakanlığı, Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) ile Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) işbirliğinde, 23-24 Şubat 2018 tarihlerinde Kütahya programı düzenlendi.

Heyet tarafından yapılan işletme ziyaretlerinde üyeler, yetkililerle yüz yüze görüşerek, sorun ve çözüm önerilerini dile getirme fırsatı yakaladı. Ziyaretlerin ardından, KUTSO toplantı salonunda, ziyaret edilemeyen diğer işletme yetkililerinin katılımında, yeni uygulama ve teşviklerle ilgili bilgilendirme semineri ile istişare toplantısı yapıldı.

Yoğun ilgi ve katılımla gerçekleşen toplantıda, Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Hacim S.Kosaoğlu, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Bumin Kaan Koktürk, uzmanlar, Mustafa Yılmaz, İbrahim Eriş, Müge Helvacıoğlu, Ahmet Çetin, Suat Gülsoy konuk edildi. İşletmelerin sorun ve çözüm önerilerine ilişkin istişare yaparak, katılımcıların sorularını cevaplandırdı.

KUTSO Meclis Başkanı İsmet Özotraç, KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Güral, KUTSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinin ev sahipliğini yaptığı toplantıya, Kütahya’daki işletmelerin yetkilileri ve temsilcileri katıldı.

“İşletme yetkilileri, sorunlarını ve taleplerini yetkililere sundu”

 

Yeni teşvik ve desteklere ilişkin bilgi sunulan, ilimiz ve ülkemizdeki ekonomik durumun da değerlendirildiği toplantıda, katılımcıların, Bakanlık temsilcileriyle karşılıklı görüş alışverişinde bulunabilmesi sağlandı. Ayrıca, toplantıya katılan işletme temsilcileri, sorunlarını ve çözüm önerilerini, beklenti ve taleplerini, yetkililere yüz yüze iletme fırsatı yakaladı. Programdan ve yüz yüze görüşerek, sorunlarının ve isteklerinin dinlenmesinden memnuniyet duyduklarını belirten katılımcılar, sırayla söz alarak taleplerini dile getirdi. Ekonomi Bakanlığı yetkilileri ise söz konusu taleplerin ve sorunların not alındığını, hem kendi bakanlıklarına, hem de ilgili olması halinde diğer bakanlık ve ilgili kurumlara ileteceklerini ifade etti.

 

“KUTSO Başkanı Nafi Güral; mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler, büyük işletmeler kategorisine yükseltilmeli, onlara özel teşvik ve destekler sağlanmalı”

 

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Güral, toplantıdaki hitabında, İş dünyası açısından ve ekonominin güçlendirilmesi yönünde önemli gördüğü ölçek ekonomisine değindi. Mikro ve küçük ölçekli işletmelerin, orta ve büyük ölçekli işletmeler haline getirilmesi gerektiğini vurguladı. Şehrimizin ve ülkemizin zenginleşmesi ve geliştirilmesi için mikro işletmelerin küçük, küçük işletmelerin orta, orta büyüklüktekilerin, büyük işletmeler seviyesine yükseltilmesinin önemli olduğuna dikkat çekti. Mikro ve küçük işletmelere özel, teşvik ve destekler sağlanmasının, iş dünyası tarafından arzu edildiğini dile getirdi. Haksız rekabet ve kalitesiz ithalatın, ölçek ekonomisi modelinin yürütülmesindeki başlıca engel olduğunu belirten Güral, milli üretimin desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

“Üniversite-sanayi işbirliği, yasal düzenleme ile mecburi hale getirilerek, daha verimli olması sağlanmalı”

Üniversite-sanayi işbirliğinin önemine de değinen Güral, söz konusu işbirliğinin verimli yürütülebilmesi açısından, yasal düzenleme yapılması gerektiğine ilişkin önerisini ifade etti. Yasal düzenleme yapılması halinde, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesindeki çalışmaların Ar-Ge, tasarım, teknoloji, geliştirme, inovasyon vb. birçok alanda, iş dünyası yararına, daha etkin yürütülebileceğini sözlerine ekledi. Kütahya programındaki işbirliğinden dolayı, Ekonomi Bakanlığı ve Uludağ İhracatçı Birlikleri yetkililerine, katılımlarından dolayı üyelere teşekkür etti.

“Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Hacim S.Kosaoğlu; firmaların sorunlarını ve taleplerini, Bakanlığımıza ve tüm ilgili makamlara ileteceğiz”

 

Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Hacim S.Kosaoğlu da, Ekonomi Bakanlığı tarafından illerde yürütülen faaliyetler ile bu faaliyetlerin amacı ve kapsamı hakkında bilgi paylaşarak şunları söyledi: “Temel amacımız, bürokratlar olarak sahaya inip, firmalarımızla kendi ortamlarında tanışmak, yaptıkları işlerden ve karşılaştıkları güçlüklerden haberdar olmak, bakanlık tarafından sunulan imkânlar ve destekler hakkında bilgilendirmek. Gerek bakanlığımızla, gerekse diğer devlet kurumlarıyla ilgili sorunlarını, şikâyetlerini dinlemek ve çözümler sunmak, kurumumuz dışında olanların ise takipçisi olmak. Bu kapsamda, 40’tan fazla ilimizi ziyaret ettik. Bu yıl Haziran ayına kadar da tüm illerimizi ziyaret etmeyi hedefliyoruz. Ziyaretlerimizin, imkân dâhilinde sınırlı sayıda firmayla gerçekleştirilebilmesi sebebiyle, ziyaretlerin ikinci gününde, o illerdeki ticaret ve sanayi odalarımızla işbirliği yaparak, ziyaret edemediğimiz firmalarımızla da, iletişim ve istişare imkânı oluşturuyoruz. Gerçekleştirdiğimiz ziyaret ve organizasyonlar sonucunda, izlenimlerimizi, firmalarımız tarafından iletilen sorunları, gündeme gelen hususları, edindiğimiz bilgileri müsteşarlığımıza, ilgili genel müdürlüklere, bakanlığımıza, hatta bizim dışımızdaki bakanlıklar ile ilgili olanları, ilgili makamlara iletiyoruz. Bakanlığımız koordinatörlüğündeki programımızın gerçekleşmesini sağlayan, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odamıza ve Uludağ İhracatçı Birliklerimize teşekkür ediyoruz.”

  

 

 

Haber: KUTSO Basın