Belgesiz Seyahat Acenteliği ve Kaçak Tur Faaliyetleri

Sayın Üyemiz,

T.C. Kütahya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden odamıza intikal eden yazıda,

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, seyahat acentelerinin belgelendirilmesi ve mevzuat kapsamında faaliyetleri denetlerken, en önemli görevlerinden birinin de haksız rekabete neden olan ve kayıt dışı ekonomi oluşturan belgesiz faaliyetlerin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alındığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, işletme belgeli seyahat acentelerinin, mevzuata uygun faaliyet göstermelerini, eğitim kurumları (okullar, üniversiteler vb.), meslek odaları, dernekler, vakıflar, belediyeler ve kamu kuruluşlarının, 1618 sayılı Kanun ve Seyahat Acenteleri Yönetmeliğinde tanımlanan tur ve transfer kapsamına giren veya münhasır hizmet olarak belirlenen faaliyetlerden herhangi birisini yürütmelerinin mümkün olmadığı, bu tür hizmetlerin yalnızca Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgeli seyahat acentelerince yerine getirilebileceği, belgesiz seyahat acenteliği ve kaçak tur faaliyeti gerçekleştirenler hakkında cezai işlem uygulanacağı ifade edilmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün, konuya ilişkin genelgesine aşağıdaki linkten ulaşılabilmekte olup, üyelerimizin cezai işlem ile karşılaşmamaları adına, önemle bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

Genelge