Rosatom Akademisi Tarafından Sunulacak Olan Tedarikçi Sistemi Eğitimi

Sayın Üyemiz,

Ankara Sanayi Odasından (ASO), odamıza gönderilen yazıda;

Ankara Sanayi Odası koordinatörlüğünde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Destek Programı kapsamında yürütülen Nükleer Sanayi Kümelenmesi NÜKSAK Projesi çerçevesinde firmalarımızın katılım taleplerine göre Rosatom Akademisi tarafından Tedarikçi Sistemi eğitimi gerçekleşecektir.

Bu kapsamda,

  • Eğitim süresi üç gündür, eğitim ücreti katılımcı firma sayısına göre belirlenecektir.
  • Katılımcı sayısına göre eğitim malzemeleri Türkçe hazırlanabilecektir.
  • Eğitimler Rosatom eğitimcileri tarafından verilecektir.
  • Firma bazında en çok 2 kişi katılım sağlayabilir.
  • Eğitim sonunda katılımcılara Rosatom Akademi tarafından eğitim sertifikası verilecektir.
  • Eğitim içeriği ekte paylaşılmaktadır.
  • Tahmini eğitim tarihi Mayıs 2018 olarak öngörülmektedir.

Eğitime katılmak isteyen firmaların ön kayıt bilgilerini 31 Mart 2018 tarihine kadar

Ankara Sanayi Odası Araştırma Yönlendirme Müdürlüğü’nden Merve Demir’e (merve.demir@aso.org.tr) e-posta ile ulaştırması gerekmektedir.

Eğitim ücreti, katılımcı firma ve kişi sayısına göre belirlenecek olup, NÜKSAK’a üye firmaların kümelenme desteğinden faydalanabileceği hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

Rosatom Akademisi tarafından sunulacak olan “Tedarikçi Sistemi Eğitimi” konuları;

Modüller Toplam Saat,
Uygulama Alanı 6
·      Rosatom Satınalma Standardına göre tedarik yöntemleri uygulama ve uygulama süreçleri için koşullar

·         Şartların belirlenmesi: ürünlere, sözleşmeye, tedarik prosedürüne katılanlara

·         Seçim ve Değerlendirme Kriterlerinin Oluşturulması

·      Katılım başvurusunu ve sözleşmenin yürürlüğe konmasını sağlamak, başvuru süreci, uygulamaların sırasının sıralanması, uygulamaların değerlendirilmesi ve karşılaştırılması

1
2 İhale Prosedürleri Sonucu Sözleşmenin Sonuçlandırılması ve Yürütülmesi 6
·         Genel Hükümler; sözleşme öncesi müzakereler

·         Müşteriyi rekabetçi tedarik prosedürlerinden reddetme gerekçesi

·         Sözleşme performansının izlenmesi

·         Katılımcının sözleşmeden çekilmesi, sözleşmenin feshi, sonuçlandırma

Tedarik Kontrolü ve Temyiz 6
·      Kontrol sistemleri tedarikinin amaçları ve işlevleri

·      Rosatom State Corporation’daki satın almalar ve endüstrideki kuruluşların denetim organları

·      Müzayede Organizatörünün yasadışı eylemlerine karşı nereye bir şikayette bulunulur?

·      Tedarik prosedürlerinin katılımcılarının şikayetlerinin sunulması ve değerlendirilmesi.

·      Sözleşmede değişikliklerin onaylanması için prosedür

3
Final Sınavı – Sertifikalandırma 2