5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve Organ Seçimleri Hakkındaki Yönetmelik Uyarınca, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Organ Seçimleri, yargı gözetiminde gerçekleştirildi.

 

Bu kapsamda, meslek komiteleri ile meclis üyeleri asil ve yedek seçimi yapıldı. Yasal sürecin ardından, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, TOBB Genel Kurul Delegeleri, Disiplin Kurulu Üyeleri seçimleri, 10 Nisan 2018 Salı günü, yargı gözetiminde gerçekleştirilecek.

 

Bu seçimlere ilişkin yasal sürecin tamamlanmasının ardından, Meclis Başkanı ve Yardımcıları, Meclis Kâtip Üyeleri, Meslek Komitesi Başkanları ve Yardımcıları, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yardımcıları ile Sayman Üye Seçimleri, Disiplin Kurulu Başkanı seçimi, yargı gözetimi olmaksızın, gerçekleştirilecek.

 

Seçimlere ilişkin yasal sürecin tamamlanmasını takiben, KUTSO’da 14 meslek grubunu temsilen, 84 asil, 84 yedek meslek komitesi üyesi, Meclis Başkanı ve 34 Meclis Üyesi, Yönetim Kurulu Başkanı ve 8 Yönetim Kurulu Üyesi, yeni dönemde görevlerine başlamış olacak.

 

Haber: KUTSO Basın