Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Boralar Birliğinden, odamıza gönderilen yazıda;

Kamu alımlarında yeniliği, yerlileşmeyi ve teknoloji transferini teşvik etmek ve kamu alımları yolu ile yerli sanayinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 17 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandığı bildirilmektedir.

Yerli firmalarımızın projelere katılımının arttırılması, yerli katkı faaliyetlerinin öncelikli sektör ve alanlara yönlendirilmesi, yurtiçindeki imkân ve kabiliyetlerden azami ölçüde faydalanılması, yatırım ve teknoloji ihtiyaç olanaklarının etkin bir şekilde değerlendirilip yönlendirilmesi, yatırımların ve kazanılan kabiliyetlerin atıl kalmaması ve sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi amacıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” ve Bakanlık yazısı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği