ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Duyurusu

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Boralar Birliğinden, odamıza gönderilen yazıda;

31 Aralık 2017 tarihinden sonra GTS Rejimi yürürlükteymiş gibi hareket edilip GTS kapsamında yer alan ürünlerin sevkiyatlarında ilgili ithalatçılar tarafından ABD gümrüklerine sunulan ürünün teslim evrakında (CBT Form 7501) “A” işaretinin eklenmeye devam edilmesi gerektiği vurgulanmıştı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; 23 Mart 2018 tarihinde Başkan Trump, 01 Ocak 2018-31 Aralık 2020 tarihleri arasında geçerli 1625 sayılı GSP yeni uzatma yasasını uzatmış bulunduğu, böylece ABD tarafından uygulanmakta olan GSP sistemi 2020 yılına kadar uzatılmış olduğu bildirilmiştir.

Bu bağlamda, 01 Ocak 2018’den GTS’nin yeniden yürürlüğe girdiği tarihe kadar, GSP kapsamında yapılan sevkiyatlara ödenmiş olan gümrük vergilerinin, gerekli prosedürlerin yerine getirmiş olması kaydıyla, ithalatçılara iade edileceği ifade edilmiştir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği