Süveyş Kanalını Transit Geçen ve Akabe Limanına Yönelen Gemilere Uygulanan Teşvikler

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Boralar Birliğinden, odamıza gönderilen yazıda;

Ürdün Büyükelçiliği’nden bir Nota alındığı ve bu Nota’da Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent Tüfenkçi ile Ürdün Haşimi Krallığı Büyükelçisi Ismail Rifaie arasında 6 Mart 2018 tarihinde bir toplantının gerçekleştirildiği bildirilmektedir. Bahse konu toplantıya atıfla, Sayın Bakan Tüfenkçi’nin isteği üzerine aşağıda kayıtlı hususlar hakkında bilgi verilmektedir.

Söz konusu Nota’da, Mısır makamları tarafından Süveyş Kanalını transit geçen ve Akabe Limanında bulunan kuru yük gemilerine, gezinti gemilerine ve konteyner gemilerine uygulanan Kanal transit ücretlerinde %50 indirimi sağlayan anlaşmayı yenilemeyi kabul ettiği belirtilmekte, söz konusu indirimin sadece Ürdün bayrağını taşıyan gemilere değil aynı zamanda Akabe limanında bulunan tüm gemilere uygulanacağı bildirilmekte; buna ek olarak Mısır ve Ürdün arasındaki kesin ve karşılıklı anlaşmalar dahilinde, Arap Köprüsü Denizcilik Şirketi’ne (Arab Bridge Maritime Company) ait gemilere verilen başka teşviklerin de olabileceği, ancak buna ilişkin bilgilerin anılan şirketten sağlanabileceği kaydedilmektedir.

İlgili Nota’ya, TOBB web sayfası (www.tobb.org.tr) “Hizmetler” başlığı altındaki “Uluslararası İş İmkanları/ Ülke Duyuruları” bölümünden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği