COSME Program Çağrısı

Sayın Üyemiz,

KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığından, odamıza gönderilen yazıda;

Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) anlaşması 16 Ekim 2014 tarihinde Brüksel’de imzalanmış olup, Başkanlığınca COSME Programına ilişkin ulusal koordinatör kuruluş olarak yetkilendirilmiştir.

Bu kapsamda ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılmasını teminen, Başkanlığımız tarafından Program konusunda farkındalık oluşturma ve bilgilendirme çalışmaları yürütülmekte çağrıların duyurusu ve izlemesi yapılmaktadır.

COSME Programı kapsamında (“Supporting the Development and Promobon of Trananational Thematic Tourism Products: Exploıting Synergics betvveen Tourism and Cultural and Creative lodustries“) proje teklif çağrısı yayınlanmış olup, söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler ekte yer almakta olup konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

EK Proje Teklif Çağrısı