Alacak Sigortasının Tanıtımı

Sayın Üyemiz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), odamıza gönderilen yazıda;

Şirketlerin hayat sigortası olarak da tanımlanan, aynı zamanda şirketler için bir erken uyarı sistemi olan “Alacak Sigortası’’, şirketlerin ihracat ve yurt içi satışlarından olan alacaklarını sigortalayan bir sistemdir. Şirketlerin ticari faaliyetlerini, büyük ölçekli kayıplardan korumak ve karlı bir şekilde büyümesine yardımcı olmayı amaçlayan bu sistem; sektörel ve ekonomik trendler hakkında güncel veriye sahip olarak bilgiye dayalı kredi kararları almak, kayıpların önüne geçmek ve onları asgariye indirmeyi amaçlamaktadır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de Coface, Atradius ve Euler Hermes, vb. şirketler alacak sigortası hizmeti sunmaktadır.

TEPAV ve Coface Ocak-Şubat 2018 tarihlerinde Oda ve Borsa üyelerimize yönelik Reel Sektörün Ödeme Davranışları Araştırması gerçekleştirmiştir. Araştırma sonucunda üyelerimizin yüzde 48,5’i alacak sigortasını hiç duymadığını, yüzde 48’i duyduğunu ama kullanmadığım, yüzde 3,5’i de kullandığı ifade etmiştir. Alacak Sigorta mekanizmasına ait tanıtım ve bilgi için aşağıdaki iletişim noktasından yararlanabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

Leyla ZERGER SİDAL

Coface – Pazarlama ve İletişim Departmanı

Tel : +90 0212 385 99 60

E-Mail : leyla.zerger@caface.com