Zafer Kalkınma Ajansı’nın, Çatı Yapım İhalesi

İhale İlanı

İdari Şartname

Teknik Şartname

Sözleşme Taslağı