Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) heyeti, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) heyeti ile bir araya gelerek, üniversite sanayi işbirliği istişare toplantısı yaptı.

 

Toplantıya, DPÜ Rektörü Prof.Dr.Remzi Gören, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Kaan Erarslan ve DPÜ yetkilileri ile KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç, KUTSO Yönetim Kurulu üyeleri ve meclis divan üyesi katıldı.

 

DPÜ ile KUTSO’nun güçlenen işbirliğinden memnuniyet duyulduğu dile getirilen toplantıda, üniversitenin şehir ve işletmeler açısından önemi vurgulanarak, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

 

DPÜ Teknoloji Transfer Ofisi’nin çalışmaları hakkında da bilgi paylaşılarak, iki kuruluş arasında gerçekleştirilen faaliyetler ve önümüzdeki dönemlerde yapılması planlanan işbirliği çalışmaları istişare edildi.

 

Eğitim, danışmanlık, proje faaliyetleri, KUTSO üyelerinin sektörlerine göre DPÜ akademisyenleriyle buluşturularak çalışma yürütülmesi, öğrencilerin hem girişimcilik kültürünü kazanması, hem de iş dünyasına hazırlanması amacıyla işletmelerde staj ve istihdam imkânları sağlanması konularında müzakere yapıldı.

 

Ayrıca, işletmelerin DPÜ Teknoloji Transfer Ofisi hizmetlerinden daha fazla yararlandırılması, KOBİ’lerin talep ve ihtiyaçlarının belirlenerek, bu ihtiyaçlara yönelik çalışmalar yapılması, işletmelere ara eleman yetiştirmek üzere mesleki eğitim alanında faaliyetler yürütülmesi, girişimcilik, proje hazırlama ve yabancı dil eğitimlerinde işbirliği yapılması gibi konularda karşılıklı görüşler dile getirildi.

 

KUTSO ile DPÜ arasındaki güçlü işbirliği ve iletişimin, üniversite sanayi işbirliğine hız kazandırdığı, bu işbirliğinden memnuniyet duyulduğu, şehrin ekonomik gelişme ve kalkınmasına katkıda bulunan bu işbirliğinin, daha verimli şekilde yürütülmesi amacıyla sürdürüleceği vurgulandı.

 

 

Haber: KUTSO Basın