Enerji Kooperatifleri Çalıştayı

Sayın Üyemiz,

Kütahya Ticaret İl Müdürlüğünden, Odamıza gönderilen yazıda;

ilgide kayıtlı 19.09 2018 tarihli ve 94357554-051.08/00037318906 sayılı yazı ile yenilenebilir enerji kooperatiflerinin finansmanına erişimine ilişkin karşılaşılan sorunlarının tespiti ve yol haritası belirlenmesi amacıyla 28 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirileceği bildirilen “Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri Çalıştayı ve Tesis Açılış Organizasyonu” Ekim ayında yapılmak üzere ertelendiği bildirilmişti. Söz konusu çalıştay ve organizasyon 12-13 Ekim 2018 tarihlerinde düzenleneceği bildirilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genele Sekreterliği

Ek: Ek Taslak Çalıştay Programı (2 Sayfa)