2. Uluslararası Üniversite-Sanayi İşbirliği AR-­GE ve İnovasyon Kongresi 14-15 Kasım 2018 Manisa

Sayın Üyemiz;

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Araştırma Girişimcilik ve Yenilikçilik Koordinatörlüğü’nden Odamıza gönderilen yazıda;

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Araştırma Girişimcilik ve Yenilikçilik Koordinatörlüğü tarafından 14-15 Kasım 2018 tarihleri arasında, “2. Uluslararası Üniversite-Sanayi İşbirliği AR­GE ve İnovasyon Kongresi” düzenleneceği bilgisi verilmektedir. İlki 18-19 Aralık 2017 tarihinde düzenlenen Kongrede; 52 Ar-Ge ve Tasarım Merkezi katılımı, 400 ün üzerinde araştırmacı kaydı, 140 sözlü bildiri ve poster sunumu, 3 panel ve 12 proje bazlı işbirliği görüşmesi gerçekleştirilmiş olduğu bilgisi verilmektedir. Bu yıl da, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, teknoloji şirketleri, girişimciler, üniversiteler, teknopark ve teknoloji transfer ofisleri katılımcı olarak bilimsel çalışmalarını sunacaklar, akademisyenler ise ticarileşebilir proje, bilimsel çalışma, yüksek lisans ve doktora tezi, vb. ait sonuçlan paylaşma fırsatı bulacakları vurgulanmaktadır.

Kongrede, Manisa ve Ege bölgesi başta olmak üzere Ülkemizdeki Ar-Ge ve yenilik projeleri gerçekleştiren işletme ve girişimciler için işbirliği mekanizmaları ve platformları oluşturmak, Ar-Ge ve Tasarım merkezleri, Ar-Ge şirketleri ve akademisyenleri bir araya getirerek sanayi-sanayi ve üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarında ara yüz faaliyetleri yürütmek, Teknopark ve Teknoloji Transfer Ofisleri ile ortaklıklar kurarak araştırmacı ağını oluşturmak hedeflenmiş olduğu ifade edilmektedir. Ülke politikalarına uygun olarak; ürün yerlileştirme çalışmaları ve savunma sanayi kapsamında çeşitli panellerin düzenleneceği bilgisi verilmektedir.

Konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

EK

AR-GE ve İnovasyon Kongresi Görseli

Kongre Davetiyesi

 

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği