Onaylı Tedarikçi Faaliyet Duyurusu

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden, Odamıza gönderilen yazıda;

Milli Savunma Bakanlığı’ nın 27.09.2018 tarih ve 26588592-0100-440712-18/Ver.Değ, ve Risk Anlz.Ş. sayılı Onaylı Tedarikçi Faliyeti Duyurusu konulu yazısında;

İlgi;

(a) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

(b) 17 Temmuz 2017 Tarihli 2017/10605 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

  1. MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü’nün ilgi (a)  kanu’un 3’üncü maddesinin (b) bendi uyarınca yapacağı mal, hizmet ve danışmanlık hizmeti ile yapım işlerinde uygulanacak esas ve usullerin belirlendiği ilgi (b) Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
  2. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına istinaden: Askeri fabrikaların mal ve hizmet alımı yapacağı firmaları kalite, teknik yeterlilik, finansal güç gibi kriterleri Sağlayan tedarikçilerden alabilmesi amacıyla onaylı tedarikçi havuzu oluşturulabilmesine imkan tanınmıştır.
  3. MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü onaylı tedarikçi olmak isteyen tedarikçilerin başvuruları 11 Nisan 2018 tarihinden itibaren alınmaya başlanmış olup, şuana kadar yapılmış olan başvuru sayısının yetersiz olduğu görülmüştür.
  4. 31.12.2019 tarihinden sonra ilgi (b) Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen tutarları aşan alımların “Belirli İstekliler Arasında ihale Usulüne” göre onaylı tedarikçilerden yapılması gerekmektedir.
  5. Askeri Fabrikalar Genel Müdürlü’ne bağlı Ülkemizin çeşitli illerinde faaliyet gösteren 27 Askeri Fabrikaya, söz konusu fabrikaların faaliyet alanları ile ilgili mal ve hizmet teslim etmek isteyen üyelerimizin bilgi ve değerlendirmesine sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği