İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İş yeri Tehlike Sınıflarına Yapılacak İtirazlar Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İş yeri Tehlike Sınıfları Tebliği gereğince Birliğimizin de üyesi bulunduğu iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin iş yeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan İş yeri Tehlike Sınıfları Komisyonu, “İş yeri Tehlike Sınıfına Yapılan itirazların Değerlendirilmesi Prosedürü” çerçevesinde her yıl Ocak ayı içinde toplanarak çalışmalarını yürütüğü.

Anılan prosedür gereğince, iş yeri tehlike sınıflarına ilişkin itiraz talepleri en geç Komisyon toplanmadan 30 gün öncesine kadar bağlı oldukları üst işveren kuruluşları aracılığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne gönderileceği.

Ekte yer alan “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İş yeri Tehlike Sınıfları Tebliği” ekindeki İş yeri Tehlike Sınıfları Listesi’ne ilişkin değişiklik taleplerinin İş yeri Tehlike Sınıflarına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürüne uygun doldurulmuş Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formları ile  en geç 30 Kasım 2018 tarihine kadar odamıza yazılı olarak kutso@kutso.org.tr  e-posta adresine ulaştırılması gerekmektedir. iletilmesi gerekmektedir. Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formuna ekte ulaşılabilmektedir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

EK