Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara Ilişkin Tebliğ (Ihracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48) 04.09.2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girdiği

Anılan Tebliğ’in uygulanması ile ilgili Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından gelen başvurular Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince incelenerek ilgili Bakanlıklar nezdinde girişimde bulunulduğu.

Bu itibarla, bahse konu Tebliğ’in birinci fıkrasına dayanılarak ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Genelge, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlandığı bildirilmekte olup, söz konusu Genelge ‘ye aşağıda yer alan ek kısmından ulaşılabilmektedir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

EK

TCMB tarafından İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyene Genelge 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ” Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’in 12 nci maddesinin  birinci fıkrasına dayanılarak TCMB tarafından ilgili Genelge yayımlanmıştır.