Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Güncelleme

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

Mesleki Yeterlilik Kurumu koordinasyonunda İnşaat Sektöründe yürütülen çalışmalar kapsamında Su Yalıtımcısı (Seviye 3) mesleğinde ulusal meslek standardı (UMS) ve ulusal yeterlilik (UY) hazırlanmıştır. 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunun 21/3 maddesi uyarınca yürürlükte olan meslek standartlarının en geç beş yılda bir yeniden değerlendirmesi gerekmektedir.

Söz konusu UMS ve UY’lere https://www.myk.gov.tr/index.php/en/goerue-suerecinde-olan-taslak-meslek-standartlar ve https://www.myk.gov.tr/index.php/en/goerue-suerecinde-olan-taslak-yeterlilikler adreslerinden ulaşılabilmekte olup, güncelleme çalışmalarına ilişkin TOBB görüşleri talep edilmiştir.

Konu ile ilgili bilgi edinilmesi ve bahse UMS ve UY’lerin incelenerek, varsa güncelleme çalışmalarında kullanılmak üzere ilgili görüş ve değerlendirmelerinizin TOBB’a iletilmek üzere, en geç 20 Aralık 2018 tarihine kadar Odamız’a (kutso@kutso.org.tr) gönderilmesini rica ederim.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği