Sigorta Acenteleri Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğ’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin üçüncü fikrasında, “İcra Komitesi, acentenin niteliğini, faaliyet konusunu, hacmini ve diğer unsurları dikkate alarak Ek-1’de yer alan görev tanımları çerçevesinde hangi kategoride ve sayıda personelin faaliyet yürüteceğini belirler.” hükmü yer aldığı.

Bu kapsamda, Sigorta Acenteleri icra Komitesi’nin 30.10.2018 tarihli toplantısında, Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların; 2.1. maddesinin “Tüzel kişi sigorta acentelerinde en az bir müdür bulunması zorunludur. Acente Levha bilgilerine kayıtlı genel müdür veya genel müdür yardımcısı olması da bu gerekliliği karşılamaktadır.” şeklinde, 2.4. maddesinin ise, “Acente şubelerinde en az bir şube müdürü görevlendirilmesi gerekmektedir.” şeklinde değiştirilmesine re’sen karar verildiği

Söz konusu karar ile tüzel kişi sigorta acenteleri ve acente şubelerinde, müdür/şube müdürünün yanı sıra ayrıca en az bir teknik personel bulundurma yükümlülüğü kaldırıldığı bildirilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği