Gümrük Müdürlüklerinin Hafta Sonu Çalışmaları Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

T.C. Ticaret Bakanlığı’nın duyurusuna atıfta bulunularak, Bakanlığın ihracatçı firmaların yıl sonu taahhüt kapatma noktasında yaşadıkları yoğunluğun göz önünde bulundurduğu ve özellikle Aralık ayı içerisinde hafta sonları da dahil olmak üzere mesai saatleri dışında işlem yapmak isteyen yükümlülerin fazla mesai taleplerinin karşılanması hususunda tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinin 14.12.2018 tarihli yazı ile talimatlandırdığı belirtilmiştir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği