Düzenlenen Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Sayın Üyemiz,

Kütahya Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nden, Odamıza gönderilen yazıda;

Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun yürürlüğe girmesiyle “01.01.2019 tarihinden itibaren kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığında verilir” denilmektedir.

Bu kapsamda plastik poşetlerin satışı, beyanı, geri kazanım katılım payı ,tahsili ile birlikte izleme kontrol ve denetimine ilişkin hususları içeren, Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi ile İlgili Usul ve Esaslar yönetmeliğinin, ilk dönemlerinde karşılaşılan hususlar göz önünde bulundurularak bahse konu Usul ve Esaslar yeniden düzenlenmesi gerek olduğu,  25.12.2018 tarih ve 66745475-145.07-245766 sayılı olur ile ekinin yürürlükten kaldırılması ve yeniden  düzenlenerek 09.01.2019 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilmiştir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

EK: Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar