TÜTÜN MAMÜLLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN SATIŞINA VE SUNUŞUNA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

09.01.2019 tarihli ve 30650 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunuşuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesi uyarınca 2019 yılı için uygulanacak satış belgesi ve süre uzatım işlemi bedellerini ilişkin bilgilendirme yazısı ekte yer almakta olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası 

Genel Sekreterliği

 

EK :   1-) Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yazısı (1 Sayfa)

2-)  2019 yılı Belge Bedelleri (1 Sayfa)