Ticaret Bakanlığı heyeti tarafından, bakanlığın görev ve hizmetleri ile teşvik ve desteklere ilişkin bilgilendirme yapılan iki günlük program, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) organizasyonunda gerçekleştirildi.

Programın birinci gününde, KUTSO yetkilileri refakatinde Ticaret Bakanlığı heyeti tarafından, KUTSO üyelerinden 14 işletme ziyaret edilerek, ikinci gününde ise KUTSO salonunda bilgilendirme ve istişare toplantısı yapıldı.

Bakanlık heyeti ile yapılan işletme ziyaretlerinde üyeler, yetkililerle yüz yüze görüşüp fikir alışverişi yaparak, taleplerini ve sorunlarını dile getirme fırsatı yakaladı. Organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren üyelerin sorunları, ihracat işlemlerindeki ek maliyet vb. sorunlar, üretimde hammadde fiyatlarının ve enerji giderlerinin yüksekliği, faiz ve kur farkı, piyasa şartları gibi finansal sorunlar, yeni yatırımlarda iç piyasadaki bölgesel arz talep dengesinin sağlanamamasından doğan sorunlar, küçük ve orta ölçekli işletmelerin sorunları Bakanlık yetkililerine iletilerek, çözüm bulunması yönünde talepler dile getirildi.

Programın ikinci gününde KUTSO salonunda üyelerin katılımında düzenlenen toplantıda ise Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Okan Öztürk, Tüketiciyi Koruma ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Oğuz Şahin, İhracat Genel Müdürlüğü Uzmanı Harun Koçak tarafından, bakanlığın faaliyetleri, işletmelerin yararlanabileceği teşvik ve destekler, ürün ihracatına yönelik devlet destekleri ile bu desteklerden yararlanma imkânları hakkında bilgiler paylaşıldı. Bilgilendirme sunumlarının ardından, Ticaret Bakanlığı yetkilileri tarafından, katılımcıların soruları cevaplandırılarak, karşılıklı görüş alış verişi yapıldı.

Haber: KUTSO Basın