Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) tarafından Dış Ticaret Çalışma Grubu oluşturuldu.

Uluslararası ticaret faaliyetlerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yerel ihtiyaçların tespit edilerek, bu ihtiyaçları karşılamaya yönelik çalışmalar yürütülmesi, ulusal, bölgesel ve uluslararası ticaret faaliyetlerine aktif katılım ve küresel ticarete uyum sağlanması, üyelerin ihracat teşviklerinden azami düzeyde faydalanmasının sağlanması, Kütahya ve ilçelerindeki yerel ihracatçı ve ihracat potansiyeline sahip tüm işletmeler ile etkin ve katılımcı faaliyetler yürütülmesi gibi amaçlarla, KUTSO tarafından dış ticaret çalışma grubu oluşturuldu.

Dış ticaret çalışma grubu faaliyetleriyle, uluslararası piyasalar, uluslararası odalar, büyükelçilikler ve ticaret ataşelikleri gibi kuruluşlar ile iletişim kurularak işbirliği ve pazar imkânlarının araştırılması, yeni piyasa modellerinin ve ihracat olanaklarının değerlendirilmesi, küresel piyasaya giriş stratejilerinin oluşturulması, ticaret ve yatırım imkânlarına ilişkin bilgilerin işletmelere aktarılması, gelişen sektörler ve ülkeler hakkında bilgilendirme yapılarak, yerel ticaretin, uluslararası piyasalara taşınması amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede, KUTSO toplantı salonunda KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Alkış başkanlığında gerçekleştirilen çalışma grubunun ilk toplantısında, yol haritası belirlemek üzere müzakere yapıldı. Kütahya’nın yerel markalarından olan ve dünyaya açılan Keramika işletmesi yetkilisi Faruk Yüce tarafından başarı hikâyesi paylaşılarak, katılımcılara tavsiye ve öneriler aktarıldı. İhracat yapan işletme yetkilileri tarafından, ihracat süreçlerinde, farklı ülkelerde yaşanan satış, teslimat, tahsilat gibi işlemler hakkında tecrübeler paylaşıldı. Küresel ekonomi açısından önem taşıyan dijital pazarlamaya ilişkin de görüş alışverişinde bulunularak, bir sonraki toplantının planlanmasıyla program sona erdi.

Haber: KUTSO Basın