Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale İlanı

Sayın Üyemiz,

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden Odamıza gönderilen yazıda;

Kütahya ve Afyonkarahisar illerinde bulunan boş 13 adet vakıf taşınmaz sözleşme tarihinden itibaren 1 (Bir) yıllık kiraya verilmek üzere 2886 Sayılı Yasa hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkartıldığı,  Açık Teklif Usulü kiralama ihaleleri ekte gönderilen ihale ilanında yazılı gün ve saatte Kütahya’ da Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz hizmet binasında yapılacağı bildirilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

Ek İhale İlanı (1 Sayfa)