Sayın Üyemiz,

T.C. Kütahya Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğünden Odamıza gönderilen yazıda;

213 sayılı Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılması Zorunlu Bulunan Belgelerin Basımı ve Dağıtımı Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre Defterdarlık Gelir Müdürlüğünün anlaşması bulunan ve anlaşma yenilemeyen matbaalara ilişkin liste aşağıda yer almakta olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

EK : Matbaalar Listesi

Matbaalar Listesi