Fahri Trafik Müfettişliği Müracaatı Hakkında

Sayın Üyemiz;

T.C. Kütahya Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’nden Odamıza gönderilen yazıda;

Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde yapılan değişiklik 07/03/2019 tarih ve 30707 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olduğu belirtilmektedir.

Yapılan yeni düzenleme ile Fahri Trafik Müfettişliği onay işlemleri Karayolu Güvenliği Yüksek Kurlundan alınan Emniyet Genel Müdürlüğünün teklif ve İçişleri Bakanının onayına bırakılmış olduğu bilgisi verilmektedir.

Meskur Yönetmeliğin 7. Maddesi 5. Fıkrasına göre bir ildeki Fahri Trafik Müfettişi sayısı o ilde tescili yapılan araç sayısının binde ikisi olarak düzenlenmiştir. 16/07/2017 tarihi itibari ile ilimizde tescili yapılan araç satısı 214.000 olup yönetmelik gereği Fahri Trafik Müfettişi sayısının 430 olması gerekmekteyken İlimizde halen görev yapan Fahri Trafik Müfettişi sayısı 82 olduğu dikkate alındığında eksik olan Fahri Trafik Müfettişi sayısının artırılması ihtiyacının hasıl olduğu bildirilmektedir. Bu nedenle bahsi geçen yönetmeliğin 5. Maddesinde belirtilen şartlara haiz Fahri Trafik Müfettişi olmak isteyenlerin müracaatlarının ekte gönderilen dilekçe örneği doğrultusunda alınarak ilgili evrakların dilekçe ekinde Kütahya Valiliği havalesi ile 25/07/2019 tarihine kadar İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bizzat teslim edilmesi gerekmekte olduğunun altı çizilmektedir.

Konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası
Genel Sekreterliği

 

Ek : Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliği