2018 PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ RAPORU

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden odamıza gönderilen yazıda yazıda;

Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, piyasada adil rekabet ortamının sağlanması ile insan sağlığı ve güvenliği, bitki ve hayvan sağlığı, tüketicinin ve çevrenin korunması gibi farklı kamu yararlarını gözetmek amacıyla yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi (PGD) faaliyetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalara Bakanlık koordinasyonunda PGD’den sorumlu kuruluşlarca devam edildiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, PGD’den sorumlu kuruluşlardan alınan veriler çerçevesinde Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “2018 Piyasa Gözetimi ve Denetimi Raporu”na https://www.ticaret.gov.tr/urunguvenligi/piyasa-gozetimi-ve-denetimi/izleme-ve-raporlama/yillik-veriler) adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası
Genel Sekreterliği