Sıcak Haddelenmiş Sac Korunma Önlemi – Fas

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’dan Odamıza gelen yazıda,

T.C. Ticaret Bakanlığı’nın yazısı ile, Rabat Ticaret Müşavirliğimizden alınan bildirime atfen, Fas Gümrük İdaresinin internet sitesinde yayımlanan 21 Ekim 2019 tarihli ve 5977/211 sayılı Gümrük Sirkülerinde, daha önce başlatılmasına karar verilen “Sıcak Haddelenmiş Sac” (72.08; 72.11.13; 72.11.14; 72.11.19; 72.25.30; 72.25.40; 72.26.20.00.11; 72.26.20.00.21; 72.26.20.00.30; 72.26.20.00.40; 72.26.20.00.51; 72.26.20.00.52; 72.26.20.00.59; 72.26.91; 72.26.99.90.91; 72.26.99.90.99) ithalatı korunma önlemine ilişkin uygulama detaylarına ve verginin uygulanmayacağı hallere yer verilmekte olduğu bildirilmektedir.

Anılan sirkülere göre, 22 Ekim 2019 tarihinden itibaren 200 gün boyunca % 25 ek vergi uygulanacağı belirtilmektedir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği