Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2019/1

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü 14.10.2019 tarih E.845291 sayılı yazısına atfen,  2/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile 21/7/2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, üzerilerinde turizm amaçlı yatırım yapmak amacıyla Bakanlık tarafından yerli ve yabancı girişimcilere tahsis edilecek kamu taşınmazlarına ilişkin olarak Bakanlıkça hazırlanan “Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Duyurusu 2019/1” 1/10/2019 tarihli ve 30905 sayılı Resmi Gazete’de 2/10/2019 ve 3/10/2019 tarihlerinde ise yüksek tirajlı üç büyük gazetede ikişer defa ( toplam 6 kez) yayımlanmıştır.

“Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2019/1” ( Türkçe – İngilizce) Bakanlık web sayfasında ( www.ktb.gov.tr) 4/10/2019 tarihinden itibaren yayımlanmış olup başvurular 4/11/2019 tarihinde sona erecektir. İlimiz kapsamında bulunan şartname içerisinde yer alan taşınmazların yatırım yapmak isteyen üyelerimiz bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği