Üyelerin talep ve sorunlarının tespit edilerek, çözüm önerileri oluşturulmasına yönelik sektörel istişare toplantıları, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) sosyal tesisinde gerçekleştirilmeye devam ediyor.

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Y.Yazaroğlu katılımında gerçekleştirilen toplantıya, on ikinci meslek komitesi başkanı ve komite üyeleri, mobilya, giyim, dayanıklı tüketim ürünleri ticareti alanında faaliyet gösteren KUTSO on ikinci meslek grubu üyeleri katıldı.

Toplantıda, KUTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Y.Yazaroğlu, KUTSO meslek komitelerinin çalışmaları ile üye odaklı faaliyetler hakkında katılımcı üyelerle bilgi paylaştı. Sektörel istişare toplantılarının, üyeler arasında iletişimi ve dayanışmayı artırmak, daha fazla üye ile yüz yüze görüşmek, birlikte hareket etme gücünü geliştirmek, faaliyet gösterdikleri meslek dallarında istişare yapmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirterek, üyelerin katılımının ve görüşlerinin önemsendiğini belirtti.

Üyelerin talepleri, sorunları ve bunlara ilişkin çözüm önerilerinin istişare edildiği toplantıda, katılımcı üyeler, ayrı ayrı söz alarak sektörleriyle ilgili işletmelerinde yaşadıkları sorunları, görüş ve taleplerini aktardı. KUTSO ve üyeleri arasındaki iletişimle ilgili beklenti ve öneriler, ayrıca Kütahya’daki sosyal ve ekonomik durum müzakere edildi. Kütahyalı’nın, alışverişini Kütahya’dan yapması, esnafın işyerlerini erken saatlerde açması, kayıt dışı faaliyetin engellenmesi, üyelerin yararına kredi ve finans imkânları sunulması, istihdamı artırıcı, beyin göçünü ve genç nüfus göçünü önleyecek çalışmalar yapılması, küçük ve orta ölçekli yerel firmaların desteklenmesi, üyelerin e-ticaret yapmasına fırsat oluşturulması gibi konular, öne çıkan hususlar oldu. Ayrıca, KUTSO tarafından yapılan çalışmaların, yürütülen faaliyetlerin ve üyelere sunduğu hizmetlerin, daha yaygın biçimde görünürlüğünü artırmanın yararlı olacağı dile getirilerek, dijital ortamlarda ve sosyal ağlarda bilgilendirme çalışmalarının artırılmasına ilişkin görüş ve öneriler istişare edildi.

KUTSO tarafından, üyelerin, şehrin, ihtiyaç ve talepleri yönünde çalışmalar yürütülmesi için, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) başta olmak üzere, ilgili tüm paydaşlara önerilerin iletildiği, üyelerin talep ve sorunlarının çözümü için gerekli takibin sürdürüldüğü ifade edildi.

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç, projeler, eğitim vb. gibi kurumsal hizmetler ve çalışmalar, oda organlarının görevleri, ildeki yatırımlar, organize sanayi bölgeleri, mesleki eğitime yönelik faaliyetler, üniversite-sanayi iş birliği çalışmaları ile Kütahya Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi’ndeki gelişmelere ilişkin bilgi paylaştı.

Kütahya’nın ekonomik ve sosyal açıdan geliştirilmesine yönelik çalışmalarda KUTSO’nun görev aldığını ve paydaşlarıyla iş birliği içerisinde bu çalışmaların sürdürüleceğini belirten Özotraç, katılımlarından dolayı üyelere teşekkür ederek, talep ve görüşlerini KUTSO’ya iletmelerinin önemsendiğini ifade etti.

Toplantıya katılan üyeler, kaynaşmanın ve sektörel hususlardaki müzakerelerin yapıldığı, üyelerin sorunları ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği toplantıdan memnuniyet duyduklarını dile getirerek, KUTSO yetkililerine teşekkür etti.

Haber: KUTSO Basın