Türk Standardlarının 2019 Yılı Sistematik Gözden Geçirilmesi

Sayın Üyemiz,

Türk Standardları Enstitüsü’nden alınan bir bildirimde;

Uluslararası ve Avrupa Birliği standard hazırlama prosedürleri gereğince, basımı üzerinden 5 yıl geçmiş olan Standardların; revizyon, tadil, yürürlükten kaldırılma veya aynen kabul edilmesini sağlamak amacıyla sistematik olarak gözden geçirildiği; Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan ve 2015 yılında yayımlanmış bulunan Türk standardları ile bu uygulamaya paralel bir çalışma başlatıldığı; buna göre, uluslararası ve Avrupa Birliği prosedürleri ile uyumluluğu sağlamak açısından, Türk Standardlarının ilgili sektör, kurum ve kuruluşlarca gözden geçirilmesi gerektiği; bu sistematik gözden geçirme işleminin, Türk standardlarının revizyonu, tadili, yürürlükten kaldırılması veya aynen kabul edilmesini sağlamak amacıyla yapıldığı; bu standardları bizzat kullanan ve uygulayan tarafların görüşlerinin büyük önemi bulunduğu belirtilmektedir.

Sektörel bazda sınıflandırılmış olan Türk Standardları listesi ve bu standardların gözden geçirilmesini müteakip doldurulması gereken “sistematik gözden geçirme oy formu”nun aşağıdaki linkte yer aldığı; söz konusu oy formunun, listedeki ilgili faaliyet alanı ile ilgili her standard için ayrı ayrı doldurularak görüşlerin, her sektörel grup için karşılarında verilen e-posta adresine ulaştırılması hususu bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği


Sistematik gözden geçirme kapsamındaki standardlara erişmek için: https://www.tse.org.tr/IcerikDetay?ID=2252&ParentID=4632