AB Ürün Kurallarının Uygulanmasına İlişkin MAVİ REHBER

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’dan  odamıza gönderilen yazıda;

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün bir yazısına atfen, Türkiye tarafından Avrupa Birligi’nin (AB) yatay kuralları ile ürün bazlı mevzuatın üstlenildiği ve bu sayede Türk mallarının AB pazarında serbest dolaşımının yanı sıra vatandaşlarımıza güvenli ürün sağlanmasının amaçlandığı belirtilmiştir.

AB Komisyonu tarafından malların serbest dolaşımının sorunsuz işlemesi ve AB yatay kuralları ile ürün kurallarının daha iyi anlaşılması ve bu kuralların daha uyumlu ve yeknesak uygulanmasına katkıda bulunulması amacıyla Mavi Rehber adıyla bir kılavuz yayınlanmıştır.

Bu çerçevede, ülkemizdeki ilgili tüm paydaşlara tasarım, üretim uygunluk değerlendirmesi, akreditasyon, piyasa gözetimi ve denetimi, ithalat denetimi gibi alanlarda kolaylık sağlanması ve yol göstermesi amacıyla rehber dilimize çevrilmiş olup, Bakanlığımız internet sitesinde https://www.ticaret.gov.tr/urun-guvenligi/mavi-rehber adresinde yayımlanmış olup konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği