Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü’nün, Yangın Acil Durum Üniteleri Yaptırılması Karşılığında Taşınmaz Mal Trampası İşi İhale İlanı

İHALE İLANI