Metroloji ve Standart İşler (Genel)

Sayın Üyemiz,

T.C. Kütahya Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünden, Odamıza gönderilen yazıda;

T.C. Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı, Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürülüğü 17.12.2019 tarih ve 22458219-300/1067802 sayılı yazısına atfen,

Bilindiği üzere, su dışındaki sıvıların miktarlarının sürekli ve dinamik ölçümü için ölçme istemleri;

  1. Akaryakıt ve LPG sayaçları, sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçrne sistemleri, akaryakıt hacim ölçek kaplan,
  2. Motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar
  3. Hassas kütle ölçüleri, 5 kg’dan yukarı kütle ölçüleri, demiryolu yük ve sarnıçlı vagonları, maksimum kapasitesi 2000 kg üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri ile aks kantarları

Periyodik, stok ve ilk muayene işlemleri için 11/10/2019 tarihli ve 30915 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliği ile 1/1/2020 tarihinden itibaren Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yetkilendirilmiş olup bu tarihten itibaren (1/1/2020) bahse konu ölçü aletlerine ilişkin muayehe başvurularının il müdürlükleri yerine TSE’ye yapılması gerekmektedir.
!Bu çerçevede, TSE, tarafından söz konusu ölçü aletlerine ilişkin başvurular https://basvuruportal.tse.org.tr adresli başvuru portalı üzerinden elektronik ortamda alınacak olup muayene ücretleri ise başvuru esnasında kredi kartından veya havale yoluyla tahsil edilecektir.

Dolayısıyla, bahse konu yönetmelik ve getirdiği değişikliklerin herhangi bir aksaklığa yol açmadan uygulanmasını teminen belirtilen ölçü aletleri için 2020 yılında başvuru yapacak kullanıcıların özellikle aşağıda belirtilen hususlarda bilgilendirilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir:

  • Bahse konu ölçü aletlerinin periyodik, stok ve ilk muayene başvurularının TSE’ye elektronik ortamda yapılması.
  • Muayene ücretlerinin elektronik ortamda yapılacak başvuru esnasında kredi kartı veya havale yoluyla TSE’ye ödenmesi.
  • Mezkur yönetmelik hükümlerine göre 1/1/2020 tarihinden itibaren sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri ile motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan  cihazların periyodik muayene yapılacağından bu cihazlardan 1/1/2019 tarihinden önce piyasaya arz edilmiş olanlar için 2020 yılı Şubat ayı sonuna kadar TSE’ye başvuru yapılması

Ölçü Aleti sahiplerinin ölçü aletlerinin periyodik, stok ve ilk muayenesi için aşağıda listede bulunan ölçü aletleri hangi kuruluş ise ölçü aletinin bulunduğu kuruluşa ‘Elektronik veya yazılı başvuru yapması gerekmektedir.

Yukarıda bahsi geçen hususlar ile ilgili bilgi için Kütahya Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü Ölçüler ve Ayarlar Şubesi ve İlimizde bulunan TSE temsilciliği ile irtibata geçmeleri önemle rica olunur.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

EK

Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürülüğü İlgi yazısı

EK BİLGİ NOTU