Toprak Mahsulleri Ofisi Pirinç Satışı Hakkında.

Sayın Üyemiz,

TMO Eskişehir Şube Müdürlüğünden Odamıza gönderilen yazıda, pirinç satışı  hakkında bilgi aktarılmıştır. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi  ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

EK ESKİŞEHİR TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ YAZISI_