KUTSO’DA ÜYELERLE İSTİŞARE TOPLANTILARI SÜRÜYOR

Üyelerin talep ve sorunlarının tespit edilerek, çözüm önerileri oluşturulmasına yönelik sektörel istişare toplantıları, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) sosyal tesisinde gerçekleştirilmeye devam ediyor.

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Y.Yazaroğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Alkış katılımında gerçekleştirilen toplantıya, on üçüncü meslek komitesi başkanı ve komite üyeleri, çini, seramik, züccaciye ürünleri ticareti alanında faaliyet gösteren KUTSO on üçüncü meslek grubu üyeleri katıldı.

Toplantıda, KUTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Y.Yazaroğlu, KUTSO meslek komitelerinin çalışmaları ile üye odaklı faaliyetler hakkında katılımcı üyelerle bilgi paylaştı. Sektörel istişare toplantılarının, üyeler arasında iletişimi ve dayanışmayı artırmak, daha fazla üye ile yüz yüze görüşmek, birlikte hareket etme gücünü geliştirmek, faaliyet gösterdikleri meslek dallarında istişare yapmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirterek, üyelerin katılımının ve görüşlerinin önemsendiğini belirtti.

Üyelerin talepleri, sorunları ve bunlara ilişkin çözüm önerilerinin istişare edildiği toplantıda, katılımcı üyeler, ayrı ayrı söz alarak sektörleriyle ilgili işletmelerinde yaşadıkları sorunları, görüş ve taleplerini aktardı. KUTSO ve üyeleri arasındaki iletişimle ilgili beklenti ve önerilerin de dile getirildiği toplantıda, Kütahya Çiniciler Çarşısı’nın iyileştirilmesi ve aktifleştirilmesi, bu çarşıda UNESCO Şehri olan Kütahya’nın görünürlüğü ve tanıtımına katkı sağlaması yönünde çalışmalar yapılması, Kütahya Saman Pazarı’nın tanıtılması ve canlandırılmasına ilişkin faaliyetler ve tanıtımlar düzenlenmesi, turizm eylem planı oluşturulması gibi konular yerel açıdan öne çıkan hususlar oldu. Yurt dışı fuarların ve iş birliklerinin, işletmelerin dış piyasaları tanıması açısından yararlı olduğu dile getirilerek, dış pazarlarda rekabet gücü kazandırabilecek yetkinliklerin üyelere kazandırılması yönünde çalışmaların, devlet teşvikleri ve desteklere ilişkin bilgilendirmelerin işletmeler açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi. KUTSO Dış Ticaret Çalışma Grubunun yürüttüğü çalışma ve faaliyetler hakkında katılımcı üyelerle bilgi paylaşıldı. E-ticaret kavramının, gelişen ve değişen dünyada, her geçen gün artan bir öneme sahip bulunduğundan bahisle, işletmelerin yönelmesi gereken bir alan olduğu vurgulandı.

KUTSO tarafından, üyelerin, şehrin, ihtiyaç ve talepleri yönünde çalışmalar yürütülmesi için, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) başta olmak üzere, ilgili tüm paydaşlara önerilerin iletildiği, üyelerin talep ve sorunlarının çözümü için gerekli takibin sürdürüldüğü ifade edildi.

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç, projeler, eğitim vb. gibi kurumsal hizmetler ve çalışmalar, oda organlarının görevleri, ildeki yatırımlar, organize sanayi bölgeleri, mesleki eğitime yönelik faaliyetler, üniversite-sanayi iş birliği çalışmaları ile Kütahya Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi’ndeki gelişmelere ilişkin bilgi paylaştı.

Kütahya’nın ekonomik ve sosyal açıdan geliştirilmesine yönelik çalışmalarda KUTSO’nun görev aldığını ve paydaşlarıyla iş birliği içerisinde bu çalışmaların sürdürüleceğini belirten Özotraç, katılımlarından dolayı üyelere teşekkür ederek, talep ve görüşlerini KUTSO’ya iletmelerinin önemsendiğini ifade etti.

Toplantıya katılan üyeler, kaynaşmanın ve sektörel hususlardaki müzakerelerin yapıldığı, üyelerin sorunları ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği toplantıdan memnuniyet duyduklarını dile getirerek, KUTSO yetkililerine teşekkür etti.

Haber: KUTSO Basın