Sertifikalı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Uzaktan Eğitim Programı Hakkında

Sayın Üyemiz,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KDPÜSEM) Arasında imzalan protokol kapsamında, Sertifikalı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Uzaktan Eğitimi Programı düzenlenecek olup, protokol kapsamında Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Üyelerine, ayrıcalıklı eğitim ücreti -210.00-₺ olarak belirlenmiştir.

Eğitime katılacak siz değerli üyelerimizin, indirimli fiyattan yararlanabilmesi için, 06 Mart 2020 tarihine kadar aşağıda yazılı bağlantıdan kayıt yaptırmaları ve kayıt formunda yer alan “KUTSO üyesiyim” seçeneğini işaretlemeleri gerekmektedir.

KAYIT FORMU : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTRz1flTuQi4g9iH729Ukln3Xvy86aBaxAglwjBpmi_IEfUA/viewform

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

AÇIKLAMA

7 Nisan 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ‘6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’, kişisel verilerin işlenmesinde öncelikle özel yaşamın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen Tüzel ve Gerçek kişilerin yükümlülükleri ile yerine getirmesi gereken kuralları düzenleme amacını hedeflemektedir.

İlgili Kanun’da belirtilen istisnalar haricinde, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyecek; üçüncü kişilere ve yurt dışına aktarılamayacaktır. Kanun’da ayrı ayrı maddelerde de belirtilmiş olan bu maddelere uyulmaması halinde, kurumlar idari para cezasına çarptırılabileceklerdir. Kanuna göre kişisel verileri ihlal edenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir. Ayrıca bu veriyi ihlal yolu ile ele geçiren kişiye de 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilebilir. İdari para cezaları ise yerine getirilmeyen madde(lere) göre değişmek üzere 5,000 TL’den 1,600,000 TL’ye kadar artabilmektedir.

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

BÖLÜM 1 – VERİ KORUMA HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI I

“Kişisel Veri”

“Özel Nitelikli (Hassas) Kişisel Veriler”

“Kişisel Verilerin İşlenmesi”

“Açık Rıza”

BÖLÜM 2 – VERİ KORUMA HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI II

“Veri Sahibi”

“Veri Sorumlusu”

“Veri Sorumluları Sicili”

“Veri İşleyen”

“Kişisel Veri İhlali”

” Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi”

BÖLÜM 3 – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKUNUN KAYNAKLARI

BÖLÜM 4 – KVK HAKKI, YASAL TEMELLER VE İLKELER

“Kişisel Verilerin Korunması Hakkı”

“Veri Koruma Hukukunun Yasal Temelleri”

“Veri Koruma Hukukuna Hakim Olan Temel İlkeler”

 BÖLÜM 5 – VERİ İŞLEYENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNE VE İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARINA İLİŞKİN İLKELER

“Veri İşeyenin Yükümlülüklerine İlişkin İlkeler”

“İlgili Kişinin (Veri Sahibinin) Hakları”

“İlgili Kişinin Haklarına İlişkin İlkeler”

BÖLÜM 6- VERİ SORUMLUSUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

“Aydınlatma Yükümlülüğü”

“Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler”

“Tedbir Alma Yükümlülüğü”

“Denetleme Yükümlülüğü”

“Sır Saklama Yükümlülüğü”

“Bildirimde Bulunma Yükümlülüğü”

“Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) Kayıt Yükümlülüğü”

BÖLÜM 7 – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ KAVRAMI VE GENEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARINDAN “AÇIK RIZA”

“Kişisel Verilerin İşlenmesi Kavramı”

“Genel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ”

“Açık Rıza”

“Rızanın Geri Alınması”

BÖLÜM 8 – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE VERİ SAHİBİNİN AÇIK RIZASININ ARANMADIĞI HÂLLER

BÖLÜM 9 – ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI, SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HÂLE GETİRİLMESİ

BÖLÜM 10 – GENEL OLARAK KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA AYKIRI OLARAK İŞLENMESİNE KARŞI KORUNMA YOLLARI

“6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Açısından Koruma Yolları”

“4271 Sayılı Türk Medenî Kanunu Açısından Koruma Yolları”

“4857 Sayılı İş Kanunu Açısından Koruma Yolları”

“5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Anlamında Korunma Yolları”

BÖLÜM 11 – VERİ İHLÂLLERİNE KARŞI GENEL KORUNMA YOLLARI (KORUYUCU DÂVALAR)

“Önleme Dâvası”

“Son Verme Dâvası”

“Tespit Dâvası”

BÖLÜM 12 – VERİ İHLÂLLERİ KARŞISINDA TAZMİNAT DÂVALARI

“Maddî Tazminat Dâvası”

“Manevî Tazminat Dâvası”

BÖLÜM 13 – VERİ İHLALLERİ KARŞISINDA BAŞVURULABİLECEK ÖZEL KORUNMA YOLLARI I

“Veri Sorumlusuna Başvuru”

BÖLÜM 14 – VERİ İHLALLERİ KARŞISINDA BAŞVURULABİLECEK ÖZEL KORUNMA YOLLARI II VE CEZAÎ KORUNMA

“Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na Şikayet”

“Bilişim Suçları”

 BÖLÜM 15 – VERBİS’E KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNAN ŞİRKETLERCE KVK UYUM SÜRECİNDE YAPILMASI GEREKENLER

BÖLÜM 16 – UYUM SÜRECİNDEN MUAF OLMAYAN ŞİRKETLERİN VERBİSE’E KAYIT SÜRECİNDE YAPMALARI GEREKENLER HAKKINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KURULU KARARI

 

EĞİTİM KAZANIMLARI

2016 yılında yürürlüğe giren ve özellikle muaf olmayan şirketler bakımından 30 Haziran 2020 tarihine kadar uyum sürecinin tamamlanması zorunlu kılınan KVKK konusunda öğrenmeniz gereken tüm temel bilgiler Uzaktan Eğitim formatında sizler için hazırlanmıştır.

✔ Avukatlar eğitimimize katılarak müvekkillerini bilgilendirebilir, müvekkil şirket personellerine farkındalık eğitimleri düzenleyebilir ve şirketlerce yazılı veya elektronik ortamda düzenlenmesi zorunlu olan kişisel verilere ilişkin aydınlatma metinleri hakkında bilgi sahibi olabilirler. Avukatlar ayrıca VERBİS’e kayıt için gereken ön çalışma, envanter ve kayıt süreci hakkında da bilgilendirilirler.

✔ İnsan Kaynakları yönetici/çalışanları firmalarının yüksek cezalar almaması için ne yapıp/yapmamaları gerektiğini öğrenirler.

✔ Muhasebe/Mali Müşavirler kurumların işlerini yürütürken hangi bilgilerin/verilerin kanun kapsamında olduğunu öğrenirler.

✔ Bilgi İşlem Yönetici/Personelleri teknik konularda nelere dikkat edeceğini öğrenirler.

✔ Halkla İlişkiler, Tanıtım Pazarlama ve kişisel verilerle ilgilenen herkes KVKK konusunda farkındalık bilgisi alırlar.

✔ Eğitim sonunda yapılacak sınavdan başarılı olanlara KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA NERKEZİ ONAYLI KATILIM BELGESİ adreslerinize gönderilir.

✔ Eğitim tamamlandıktan sonra uzaktan eğitime erişiminiz devam eder.